Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap  |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle 24 Mayıs 2018 Perşembe 
 
TAV-TUR
ATU-yilbasi
Ana Sayfa Havacılık Haberleri Röportaj Türkiye'den Dünyadan Videolar Seyahat Rotası
   
  Engin Aksüt enaksut@gmail.com  
YENİ SHT–FTL UÇUŞ EKİPLERİNE NELER GETİRİYOR?
10 Ekim 2016 Pazartesi

Tarihçe:

12 Şubat 2009 günü Buffalo - New York’ta meydana gelen Colgan Air kazası sonrası FAA; uçakla seyahat eden kamuoyuna karşı olan kendi sorumluluğunu bir kez daha hatırlatarak uçuş emniyetinin daha iyi sağlanabilmesi amacıyla “uçuş ekiplerinde aşırı yorgunluk” gerçeğini acilen halledilmesi gerekenler listesinde en başa almış ve havayolu pilotlarının kokpite girmeden evvel yeteri kadar dinlenmiş olmalarını sağlayacak yeni bir FTL (Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı) hazırlanması için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

FAA’nin uçuş ekiplerini daha etkili dinlendirme amacı ve ışığında  hazırladığı yeni FTL taslağı sektörün görüş ve önerilerine sunulmuş ve 21 Aralık 2011 tarihinde son hali ile yayımlandıktan iki yıl sonra yürürlüğe girmiştir.

ABD’deki havacılık sektörüne ilk 10 yıl içinde net 297 milyon dolara mal olacak bu yeni FTL’in sektöre fayda ve getirisi ise bu yeni FTL ile önlenebilecek kazalar bazında 250 ila 470 milyon dolar arasında hesaplanmıştır.

FAA, ABD’de uçuş emniyeti adına atılan adımlarda öncülük ederken Avrupa Parlamentosu da yürürlükte olan FTL’lerde uçuş ekiplerinin aşırı yorgunluğunu önleyici değişiklik ve iyileştirmeleri yapılmasını ve Avrupa genelinde tek bir FTL (EASA –FTL) kullanması gerekliliğini kabul eder.  Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Avrupa Komisyonu da FAA gibi, uçuş ekiplerinde “aşırı yorgunluğu” önleyici tedbirleri içeren yeni bir FTL hazırlama aşamasına girer. Avrupa Komisyonu ve EASA tarafından hazırlanan operasyonel ve uçuş ekiplerinde aşırı yorgunluğu önleyecek bilimsel esasları da dikkate alan EASA – FTL taslağı sektörün görüş ve önerilerine açıldıktan sonra en son hali 29 Ocak 2014 tarihinde kabul edilmiş ve 31 Ocak 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren havacılık işletmelerine iki yıllık hazırlık ve uyum süreci verilmiş 18 Şubat 2016 tarihinden itibaren Avrupa’daki tüm havayolu taşıyıcılarına yeni EASA FTL’e geçme mecburiyeti getirilmiştir. Birçok Avrupa havacılık işletmesi bu geçişi Aralık 2015’te kış uçuş programı başlangıcında gerçekleştirmiştir.

Avrupa pilot sendikaları EASA FTL’in aşırı yorgunluğu önleyecek bilimsel esaslardan ve operasyonel gerçeklerden uzak ve suistimale açık olduğunu iddia etmektedir. Özellikle İngilizler’in CAP-371 olarak isimlendirdikleri, suistimale imkan vermeyen ve ekiplerin gerçek anlamda dinlenmiş olarak uçmalarını sağlayan kendi FTL’lerinden EASA FTL’ine geçişleri İngiltere havacılığı ve dolayısıyla uçuş emniyeti için bir kayıp olarak kabul edilmektedir.

SHT – 6A

ABD ve Avrupa uçuş ekiplerinin aşırı yorgunluğunu önleyecek ve uçuş emniyetini artıracak yeni bir FTL için çalışmalar yaparken ülkemizde Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri ile Uygulama Esasları Talimatı SHT – 6A’nın 6’ıncı revizyonu 01 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak uçuş ekiplerinde kümülatif yorgunluğu önleyebilecek iyileştirici tedbirlerden çok uzak kalmıştır. (Talimat için tıklayınız)

Bir çok hava meydanımızın 24 saat açık olduğu ve havacılık işletmelerimizin günün 24 saatinde operasyon yaptıkları gerçeği ışığında, FAA ve EASA FTL’lerini yakından inceleyip SHT-6A ile karşılaştırdığımızda, SHT-6A’da ekiplerin yorgunluklarını iyileştirecek ve kümülatif yorgunluğu önleyecek düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

THY gibi kurumsallaşmış havacılık işletmeleri (Avrupa’da olduğu gibi) yürürlükte olan mevcut FTL’i baz alarak toplu sözleşme görüşmelerinde ekiplere daha fazla boş gün ve daha iyi dinlenme imkanları sağlamıştır. SHT FTL (genelde toplu iş sözleşmeleri ile kazanılan) boş gün ve arttırılmış istirahat süresini aşırı yorgunluğun önlenmesi ve uçuş emniyetinin arttırılması amacıyla sektör genelinde tüm uçuş ekiplerine sağlamaktadır.

Günümüzde iyi bir FTL söz konusu işletmeye getireceği ekonomik maliyeti ile ölçülür. Bir FTL’de sunulan fazladan boş bir günün veya artırılmış istirahat süresinin havacılık işletmesine ekip bazında bir maliyeti vardır.

Havacılık işletmelerinin bir yandan operasyonel denge, süreklilik ve kârlılık sağlarken diğer yandan da ekiplerini daha iyi dinlendirerek uçuş emniyetini arttırmaları gerekmektedir. Dolayısı ile FTL’lerin çok iyi bir şekilde dengelenerek  operasyonel problemler oluşturmadan uçuş emniyetini koruması, finansal problemler oluşturmadan da kârlılık ve operasyonel süreklilik sağlaması gerekmektedir. Gerek ABD’de gerekse de Avrupa’da yeni hazırlanmış FTL’lere geçiş hemen gerçekleşememiş, havacılık işletmelerine hazırlıklarını tamlamak amacıyla 2 yıllık bir geçiş süresi verilmiştir.

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ve dolayısı ile de EASA üyesi olmadığı halde; SHGM’nin ülkemizde uçuş emniyetini en üst dereceye getirme çalışmaları içerisinde atmış olduğu adımlar takdire şayandır.  Nitekim bu çalışmalar ışığında SHGM; 18. Ocak 2013 tarihinde havacılık sektörüne aşağıdaki önemli mesajı vermiştir:

“...Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında, EASA tarafından yayımlanan regülasyonlara tam uyumluluk hususunda mutabık kalınmıştır…” SHGM; bu mutabakat ve EASA FTL doğrultusunda yeni bir SHT – FTL hazırlama aşamasına girmiş ve hazırlanan ulusal mevzuatın taslak hali ve taslağa ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla havacılık işletmelerinin de katıldığı bir toplantı yapılmıştır.

SHGM 13 Ekim 2005 tarihinde; Türk sivil havacılığında uçuş ekiplerinin kümülatif yorgunluklarını önleyecek ve dolayısıyla uçuş emniyetini arttıracak önemli maddeleri ihtiva eden SHT – FTL’i bu mesajla birlikte yayınlar:

Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı (SHT – FTL), Avrupa Komisyonu’nun 83/2014 sayılı regülasyonu kapsamında düzenlenerek yayımlanmıştır. 
Havayolu işletmelerinin ilgili yönetici personelinin, geçerli lisans ve/veya sertifika sahibi olan ekip üyelerinin uymak zorunda oldukları usul ve esasları içeren SHT-FTL, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar SHT-6A.50 (Rev. 06) Talimatı yürürlükte kalacak olup, havayolu işletmelerinin SHT-FTL gereklilikleri kapsamında gerekli revizyonları yapacağı el kitaplarını en son 30 Haziran 2016 tarihine kadar onay için Genel Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir. Ayrıca havayolu işletmeleri tarafından kullanılmakta olan mevcut ekip planlama sistemlerinin de, SHT-FTL Talimat gerekliliklerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2017 tarihine kadar uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
(Talimat için tıklayınız)

SHT – FTL neler getiriyor?

SHT – FTL’e yakından baktığımız zaman; Yerel Gece, Yerel Gün, Ağır uçuş programı, Aşırı yorgunluk, Biyolojik uyku saat düzeni (Window of Circadian Low (WOCL)), Gece görevi, Saat dilimi farklılıkları (Jet Lag), İntibak edilmiş (acclimatised) ekip, Konumlandırma, Referans zaman, Uçuş sırasında Sınıf 1-2-3 dinlenme olanakları gibi FTL’de daha önce hiç kullanılmamış tanımlar yer almaktadır.

  • SHT-FTL’in hemen hemen tamamında uçuş ekiplerinin daha iyi dinlendirilmesi ve aşırı yorgunluğun önlenmesi olgusuna dayalı maddeler ve tanımlar yer almaktadır.

SHT – FTL kapsamında havayolu işletmelerinin 1 Temmuz 2017 tarihine kadar "Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi (FRM)" düzenlemelerini yapmaları gerekirken SHT-FTL’e geçiş süresi 1 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacaktır.

SHT-FTL içersinde yer alan Yorgunluk Risk Yönetimi (FRM) Türkiye havacılığı için yeni bir kavramdır. Bu nedenle SHGM uçuş ekiplerinin uçuş ve görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri talimatı kapsamında, 17-18 Ağustos 2016 tarihlerinde Aşırı Yorgunluk Risk Yönetimi (FRM) ile ilgili bir çalıştay düzenlemiştir. (detaylar için tıklayınız)

Geçiş süreci içersinde 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren İşletici; SHT-FTL kapsamında ekip üyelerine, ekip görev listelerinin hazırlanmasından ve muhafaza edilmesinden sorumlu olan personele ve ilgili yönetim personeline, aşırı yorgunluk yönetimine ilişkin başlangıç eğitimi ve yenileme eğitimi verecektir. (ORO.FTL.250)

Yine bu nedenle SHGM 27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara'da 

Havayollarının ekip planlama yöneticileri ve personeline SHT- FTL eğitimi düzenlemiştir. (bu eğitimin detayları için tıklayınız)

SHT –FTL’de en önemli değişiklikler arasında Yerel Gece ve Boş gün tanımlamaları dikkati çekmektedir.

Yerel gece: Yerel saatle 22.00 ila 08.00 arasına tekabül eden 8 saatlik süreyi,

Boş gün: Önceden tebliğ edilen, bir günden ve iki yerel geceden oluşan, tüm görevlerden ve nöbet görevinden muaf olunan süredir. Dinlenme süresi, boş gün kapsamına dâhil edilebilir.

SHT-6A bir boş günü GMT bazında 24 saat olarak tanımlarken SHT-FTL; bir boş günü evde geçirilecek 2 yerel gece olarak tanımlamaktadır. Daha önce dinlenme süresini 24 saatlik bir boş gün içinde kullanmak zorunda kalan uçuş ekipleri bu yeni tanımlama ile daha iyi dinlenme imkanı bulacaklardır.

Buna ek olarak 1 ay içersinde ekiplere verilen asgari 7 Boş Gün, SHT-FTL’deki (1 Boş Gün = 2 Yerel Gece) tanımı ile 10,5 gün veya fazlasına denk gelmektedir.

Yerel gecenin yerel saatle 22.00 ila 08.00 arasına tekabül eden 8 saatlik bir süre olduğunu düşündüğümüzde uçuş görevini gece saat 22.00 sonrası bitiren bir uçuş ekibinin yerel gecesinin ve dolayısı ile bir boş gününün aynı günün akşamında saat 22.00’de başlayacağını ve iki yerel gece sonra sabah 08.00’de biteceğini görebiliriz. SHT –FTL deki yerel gece kavramı günün 24 saatinde operasyon yapan uçuş ekiplerimiz için kümülatif yorgunluğu önlemeye yönelik en önemli adımlardan biridir.

SHT-FTL’de bir diğer önemli değişiklik de aşırı ve kümülatif yorgunluğu önlemek amacıyla aylık ve yıllık uçuş ve uçuş görev sürelerinin birbirini izleyen (ardışık) olarak tanımlanmasıdır. Bu bağlamda;

  • Birbirini izleyen herhangi 28 gün içerisinde 100 saatlik uçuş süresi;
  • Herhangi bir takvim yılı içerisinde 900 saatlik uçuş süresi; (Bu limit 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.) 

  • Birbirini izleyen herhangi 12 takvim ayı içerisinde 1000 saatlik uçuş süresi limitleri uçuş ekiplerinin dinlenmelerine çok yardımcı olacaktır.
  • SHT-FTL’de Havaalanı ve Havaalanı harici nöbetleri ve sürelerini düzenleyen maddeler geçiş sürecinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Nöbet ile ilgili maddeler içersinde ‘uyanık olma süresi’ olgusuna da yer verilmiştir:

‘İşleticinin nöbet prosedürleri, nöbetin ve Uçuş Görev Süresinin (UGS) birleşiminin 18 saatin üzerinde uyanık süreye yol açmaması sağlanacak şekilde tasarlanır.’(bu madde  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir)(CS.FTL.1.225)

SHT-FTL’de UGS’nin sorumlu kaptan pilot kararı ile (SKPK) hangi şart ve durumlarda uzatılabileceği aşırı yorgunluk risk yönetimi ruhunda ve çok daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Uçuş Görev Süresinin, ORO.FTL.205(d)(5) hükümleri kapsamında uçuş sırasında dinlenme olmadan uzatılması Tablo – 5’te belirtilen değerler ile sınırlıdır.

Bu tabloya yakından baktığımızda:

  • SHT-FTL’de Azami Uçuş görev süresi (UGS) ve bu sürenin ek dinlenme verilmeden uzatılması UGS’nin başlama saatine bağlı bir şekilde daha detaylı olarak ele alınmıştır.

Örneğin 17.00 - 04.59 saatleri arasında başlayan bir UGS, 1-2 sektör için 11.30 saat iken, talimatın geçiş süresi 01 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandığında 11.00 saate inecektir.

19.00 – 06.14 saatleri arasında başlayan uçuş görevlerinde uzatmaya izin verilmez iken, genelde 14, 29 ve 44 dakika olarak tanımlanmış zaman dilimlerinde en fazla 1 saatlik UGS uzatmasına izin verilmektedir.

  • Görev süreleri 1 veya 2 ilave uçuş ekibi üyesi ve uçuş sırasında Sınıf 1 veya 2 veya 3 dinlenme olanaklarına bağlı olarak uzatılabilirken 17:00-04:59 arasında başlayan görevlerde ilave ekip ile UGS artırımı yapılamayacaktır.

SHT FTL’de SKPK ile ilgili 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu maddeler arasında ‘Azami günlük Uçuş Görev Süresi (UGS), birbirini izleyen herhangi 7 gün içerisinde en fazla 2 kez olmak üzere 1 saate kadar (Tablo – 5) uzatılabilecektir’. Uçuş ekiplerinin aşırı yorgunluğunu önlemesi bakımından ve SKPK’nın bir ekip planlama faktörü olmasını önler mahiyetteki “Sorumlu kaptan pilot kararının ve yetkisinin tatbikinin istisnai olduğu sayılmalıdır”  ibareleri de dikkati çekmektedir.

SHT-FTL;  Yerel Gece tanımı, US ve UGS limitlerinin ardışık olarak hesaplanması ve bunun gibi aşırı yorgunluğu önleyici ve iyileştirici maddeler ihtiva eden yapısı nedeniyle daha fazla uçuş ekibinin istihdam edilmesine neden olacaktır.

SHT-6A.50 (Rev. 06)’nın 1 Ocak 2017 tarihinden sonra yürürlükten kalkması ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren EASA uyumlu SHT-FTL’in yürürlüğe girmesi Türk sivil havacılığında aşırı yorgunluğun yönetimi, iyileştirilmesi ve dolayısıyla uçuş emniyetinin daha da arttırılması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu talimatın, uçuş emniyetini önemseyen ve önceleyen bir yaklaşımla hazırlanmasında emeği geçen kişileri ve bu yönde inisiyatif kullanan SHGM Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi’yi kutluyorum.

Yeni SHT-FTL hepimize hayırlı olsun.

Emniyetli uçuşlar.


E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR    Toplam 15 yorum var, 10 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
 
   
 
eren
2 Mart 2017 Perşembe 13:43
yurumedi be gun tanimi tekrar 03.00 a indi, olumsuz yonleri kaldi
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
alper başer
26 Ocak 2017 Perşembe 18:13
elinize sağlık hocam
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%100
FTL nasıl okunur :)
26 Ocak 2017 Perşembe 16:56
Boş gün tanımı asgari olarak 00.00 lokalde başlar ve en erken sonraki gün 06.00 lokalde biter, minimum 30 saatir ve çoğunlukla böyle ugyulanacaktır. Tek yada çift boşgün ayrımı yoktur.Çift boş gün ise asgari olarak 3 yerel geceyi kapsar ve 48 saat boştan sonra,6 saat sonra sabah 06.00'da sonra erer, minimum 54 saattir.FRM olmadan FTL ise kısacası FİTİL'dir oldukça büyük ve acılıdır. FRM devreye girdiğinde kabul edilebilir olacaktır, fakat ülkemizde REAKTİF dahi olmayan şirketlerin bunu başaracağı şüphelidir. THY gibi sıkıntı yaşayan firmalarda kaza riski, EN OLMADIK ZAMANDA katlanmıştır. 4 veya daha üstü ardışık ağrı yada gece görevi yapılabilir, her gün bir adet!!! ve 168 saat kesintisiz görev yapılabilir = KAZA GELİYORUM DER! FRM devrede olurda, tam manasıyla bu durumlar kısıtlanır. FRM başlayana kadar Allah yardımcımız olsun.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%100
Engin Aksüt
16 Ocak 2017 Pazartesi 10:12
EASA -FTL hepimiz için çok yeni. Bunu kullanan ve uygulayan ekip planlamacılar için de. Her ne kadar tüm kullanıcı ve uygulayıcılara SHGM tarafından eğitim verilmiş olsa da pratikte baş gösteren sorunlar olacaktır. Bu nedenle bu sistemin tam olarak oturması ve pürüzsüz çalışması için 1 ay gibi bir zamana gerek olabilir. Bu arada sistemdeki pürüzleri şirketinizin sorumlularına bildirmeniz gerekebilir.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
eren
14 Ocak 2017 Cumartesi 00:52
ftl basladi dediginiz gibi olmadi.. once bos gunler 8 den 7 ye indi.. yatida gecen 24 saat bos sayildigi icin ust uste 6 gun calisma yerini ust uste 8-9 gune birakti
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
E.E.
7 Ocak 2017 Cumartesi 15:23
Türkiye'deki en ciddi havacilik sitesi yorumlariniz ve varliginiz icin tesekkurler. Iyiki varsiniz.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%100
Levent Yazgan
4 Ocak 2017 Çarşamba 15:38
Çok güzel bir çalışma olmuş emeğin için teşekkürler.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
Yorumcu
18 Kasım 2016 Cuma 17:53
Engin kpt. Tüm söylediklerinize katılırken, son cümleyi çok beğendiğimi söylemeliyim.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%100
Engin Aksüt
16 Kasım 2016 Çarşamba 13:10
Uçuş Emniyeti, Kümülatif Yorgunluk ve Havacılık bilgi ve tecrübelerinden yoksun bazı havacılık sitesi yazarları (bunlar genelde sipariş üzerine yazarlar) 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi gereken SHT-FTL'in ekonomik darboğaz nedeniyle gereksiz olduğunu ve geciktirilmesi gerektiğini dile getirmişler. Bu yazarlarımıza Uçuş Emniyetinde pazarlık yapılamıyacağını, ekonomi amacıyla uçuş emniyetinden taviz verilemiyeceği gerçeği ile şu sözü hatırlatmak isterim. 'Eğer Uçuş Emniyeti çok pahallı ise bir de kazayı deneyin'
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%89 %11
Engin Aksüt
16 Kasım 2016 Çarşamba 11:26
km: Yeni uygulamada tek boş günlerin kısalmış olduğu doğru değil. Nerden çıkardınız bunu? 24 saat yerine evinizde 2 yerel gece geçirecek ve bir dahaki uçuşa boş gün biter bitmez gece yarılarında değil en erken 36 saat sonra ve en erken saat 06:00 da dinlenmiş olarak gideceksiniz. Dervis: Şu anda Avrupa'da tam olarak kullanılan EASA FTL'in bile ekipler yorduğu bir gerçek ancak EASA FTL'in SHT 6A'ya kıyasla neler getirdiğini unutmayalım.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
%33 %67
 
FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
 
 
 
TAKSİCİ UBER’E KARŞI
 
İbrahim Köktener
 
 
KURTULUŞ SAVAŞINDA HAVADA NELER OLDU-12
 
Osman Gazi Baykal
 
 
TAHRİK
 
Faruk Sayılır
 
 
BİR GENCİN YÜREK BURKAN DRAMI
 
Süleyman Şen
 
 
HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ
 
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
 
 
ACT KAZASI
 
Engin Aksüt
 
 
HAVA TAŞIMACILIĞININ GELECEK 20 YIL PLANLAMASI VE SİPARİŞLERİ
 
Şeref Sezgin
 
 
TAVAN FİYAT SADECE BİR PRENSİP ANLAŞMASIDIR
 
Tuğba İncel
 
 
HAVA-İŞ’TEN “İHANET” PROTOKOLÜ
 
Cem Gök
 
 
2016'DA İŞÇİ HAREKETİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
 
Erhan Bilgin
teferic
  SON YORUMLAR
  ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
SİNGAPUR FUARDAN FOTOĞRAFLAR

SİNGAPUR FUARDAN FOTOĞRAFLAR

  VİDEO GALERİ
İŞTE CORENDON’UN YENİ GÜVENLİK FİLMİ

İŞTE CORENDON’UN YENİ GÜVENLİK FİLMİ

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
KUR ARTIŞI PİLOT ADAYINI VURDU
YILIN KARGO MARKASI TURKISH CARGO
BAKAN ARSLAN'DAN BİLET AÇIKLAMASI
FLYDUBAI UÇAĞINDA BIÇAKLI YOLCU
DARBECİ PİLOTLARA MÜEBBET İSTENDİ
10 BİN KONUT YAPILIYOR
ATATÜRK HAVALİMANI NE OLACAK
TAM UÇAK GEÇERKEN
TAV'DAN İGA'YA TRANSFER
87 YAŞINDAKİ PİLOT KAZADA ÖLDÜ
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Atatürk
  İstanbul S. Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Perşembe Cuma Cumartesi
18 / 25 °C 18 / 23 °C 18 / 23 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta
 

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •İstanbul
  •dhmi
  •bilet
  •kutlama
  •TAV