Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap  |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle 16 Temmuz 2019 Salı 
 
iga-2019-1
Unifree-2019
Ana Sayfa Havacılık Haberleri Röportaj Türkiye'den Dünyadan Videolar Seyahat Rotası
   
  Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç mcetinguc@hotmail.com  
İNSAN FAKTÖRÜ, HAYVAN FAKTÖRÜ
25 Haziran 2018 Pazartesi

Kazalar emniyet sisteminin bir yerinde mutlaka bir aksama olduğunun göstergesidir. Kaza raporları aksamanın çoğunlukla ‘insanda’ olduğunu söyler. Uçuş kazalarının sebep analizlerinde insan faktörünün payı 1940 yılında %70 olarak belirlenmişti. Uluslararası Havacılık Örgütü’nün (ICAO) 2011 yılındaki bir raporunda, (aradan geçen 70 yılda mükemmeliyet sınırına varan teknik ilerlemelere karşın) kazalarda insan faktörü oranının değişmediği ve hatta biraz yükseldiği (%72-80) açıklanmıştır (1,2). Bu oranlar sadece havacılık kazalarında değil, içinde insan bulunan tüm alanlarda (kara, deniz ve demiryolu ulaşımı, endüstri, maden, nükleer, tıp, spor ve ev kazalarında) da geçerlidir. Örneğin Türkiye’de 1937 yılından bugüne kadar 100 bin yangın çıktığı; bunlardan sadece %3-5’inde yıldırım gibi doğal sebeplerin, %95’den fazlasında insan unsurunun bulunduğu rapor edilmiştir…

Kazaların üç kaynağı; sistem hatası, çevresel unsurlar ve insan hatasıdır. Sistem hatası, mekanik, teknik ve elektronik arızaları kapsar; ancak titiz incelemelerde bunların da insan hatasıyla bağlantısı olduğu görülür. Aynı bağlantı çevresel unsurlar için de geçerlidir. Yani insana dair sorunlar kazaların merkezinde yer alır…

‘Vintage’ bir kavram: Pilot hatası

Havacılık kazalarında son hatayı genellikle pilotlar yaptığı için “İnsan Faktörü = Pilot Hatası” formülü akla yakın gelmiştir. Hava Kuvvetlerimizin 1990’lı yıllardaki bir slogan kampanyasında öne çıkan cümlelerden birisi, “Hatalı pilot yoktur, çünkü ölmüştür” idi, ve bu cümle bir üssün girişindeki tabelâya yazılmıştı. Verilen mesaj, ‘ölümcül uçuş kazaları pilot hatası sonucu olur,’ ya da ‘ölmek istemeyen pilot hata yapmamalıdır’ idi. Aslında bu sözler gerçeğin sadece bir yanını anlatmaktaydı; bazı kazaların gerçekten de tamamen pilotun hatasından kaynaklandığı doğrudur, ama tüm kazaları pilot hatalarına indirgemek doğru mudur? Ölümlü uçuş kazalarının sebep analizlerinden birinde bulunan sonuçlar ‘hatalı pilot’ önyargısını yansıtmaktadır: Mekanik-bakım %7.5, Diğer unsurlar %9.6, Pilot %82.9 (3).

            Kanımızca pilot, uçuşu gerçekleştiren birçok insandan birisi, ‘kokpitte oturanı’dır. Pilotu hata yapmaya zorlayan uçak, bakım, teknik sistemler, hava trafik, yönetim, talimat, plânlama, organizasyon, ergonomi, tıbbi ve psikolojik sorunlar gibi tasnif edilebilecek pek çok başka nedenler olabilir. Çoğu örtülü olan bu unsurların etkisiyle oluşan bir kazada parmakların (tek sorumluymuş gibi) pilotu işaret etmesi haksızlıktır; geniş perspektiften ‘büyük resme’ bakılmalıdır. Bir günah keçisi bulup ona yüklenmek yerine, organizasyonel hataları araştırmak en doğru yaklaşımdır. İnsan faktörünü ‘vintage’ bir kavram olan ‘pilot hatasıyla’ (4) eşdeğer görme anlayışı, kaza nedeni olan diğer unsurların gözden kaçırılmasına veya gizlenmesine neden olur. Pilot hatası terimi, son hatanın nerede olduğunu gösterir, ama pilotun neden hata yaptığını göstermez...

Birbirini suçlama oyunu (Blame game)

İnsanlık tarihi kadar eski ve kökü genlerimizde olan bir oyundur. Bir kaza olduğunda yöneticiler pilotları, pilotlar hava trafikçileri, vs. suçlayarak kendilerini temize çıkarmaya çalışır. Pilot öldüyse onu (sözde anılarına saygı gösterir gibi) doğrudan değil dolaylı yoldan suçlamak tercih edilir. Burada bütün suçun pilota yüklenmesi oyunu oynanmakta, başka unsurların üstü örtülmektedir.

Psikoloji profesörü Üstün Dökmen’in çok atıf alan bir yazısı da ‘günah keçisi bulmak’ tutumlarının örneklerini sunmaktadır: “Çocuğumuz düşüp kafasını masaya çarpınca hemen masayı döveriz; böylece çocuk, masa orada durmasa kafasını çarpmayacağını sanır ve büyüdükçe yaptığı her hatayı yükleyecek birini veya bir şeyi arar bulur… Balkan Harbinden kalma dandik raylardaki vagonlara 160 km hız yaptırdılar, ilk virajda sizlere ömür; suç kimin? Makinistin! Yollarda her gün 20 insanımız heba oluyor; trafik canavarından. Dolar patlarsa enflasyon canavarından. Deli dana geliyor inekten, Evleri su basıyor yağmurdan. Ormanlar yanıyor sigaradan. Bandırma’da gemi batıyor dalgadan. Uçak düşüyor rahmetli pilottan... Peki bu şartlarda hayatta kalmayı nasıl başarıyoruz? Allah'tan...”(5)

Ergonomi veya insan faktörleri disiplini

Amerikalılar insan faktörü, Avrupalılar ergonomi kavramını tercih etmekte ise de bu iki kavram büyük ölçüde eş anlamlıdır. Son yıllarda ikisinin birleştirildiği ‘Human Factors and Ergonomics Society (HFES)’ kavramı kullanılmaktadır. Verimli, güvenli, rahat ve etkili bir insan kullanımı sağlamak amacıyla araç, gereç, makine, sistem, iş, çalışma akışı-düzeni-çevresi tasarlamaktan sorumlu olan bu bilim, insan davranışı, yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer bilgileri araştırır ve uygular (6).

Uçuş kazasıyla sonuçlanma ihtimali olan insan faktörleri çok fazladır; bir çalışmada bunun sayısı 55 olarak gösterilmiştir (7). Büyük bölümü insanın fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçleriyle doğrudan ilişkili olan insan hatalarının kazalardaki payını azaltmak için önce onların analizi, sonra uçuş emniyeti zincirinde yer alan tüm paydaşlarda farkındalık yaratılması ve etkili önlemlerin bu çerçevede oluşturulması gerekir. Bu bağlamda havacılık psikolojisi ve psikiyatrisinin rolü, sadece ruhsal patolojiler gösteren uçucuların tanı ve tedavisiyle ilgilenmek değil, uçuş kazalarına zemin hazırlayan psikolojik süreçleri izlemek ve önlemler geliştirmek olmalıdır.

ABD Federal Havacılık Dairesi Talimatında (FAR. 8. Bölüm, 1. Madde) pilotun uçuşa uygunluk halini bozan unsurlar, ‘emniyetsizlik’ anlamında bir ‘mnemonic’ ile (IMSAFE; I’m Safe) sunulmuştur: Hastalık (Illness), İlaç almış olmak (Medication), Stres, Alkollü olmak, Yorgunluk (Fatigue), Duygusal nedenler (Emotion) (8,9). Uçuşu emniyetsiz hale getiren bu 6 unsurun hepsi de insan faktörü kavramının, dolayısıyla havacılık tıbbının (ve havacılık psikiyatrisinin) ilgi alanı içindedir. Bu unsurlar, düşmeyecek şekilde imal edilmiş uçakları, uçuş ve yer ekiplerinin (insanların) ortaklaşa çabasıyla düşürebilir…

Hayvan faktörü

Uçan 8.600 kuş türü vardır ve toplam sayıları 100 milyardan fazladır. Leylek, martı, baykuş, yarasa, kırlangıç, kartal, ördek, güvercin, albatros ve diğer kuşlar ya da uçan binlerce cins böceklerin havada çarpıştıkları, sert indikleri, konamadıkları, vb. gibi kazalar yok düzeyindedir. Belirli mevsimlerde sıcak bölgelere göç eden 5 milyar kuş binlerce kilometre menzili yönlerini kaybetmeden, hava akımlarından enerji tasarrufu yaparak tamamlar. Bu hayvanlar hipoksi veya vertigo olmazlar, 6-10 bin metre irtifalardaki soğuğa dayanabilirler. Bazı uçan hayvanların gece görüş yetenekleri vardır; yarasalar ise ultrasonik radar sistemleriyle avlarını bulur, karanlıkta bir yerlere çarpmadan süratle uçabilirler. Amfibik kuşlar suya dalarak balık yakalar. Sinek kuşları çiçek özlerini almak için havada sabit duracak kadar dengeli uçuş yapabilir. Albatroslar okyanus üzerinde 10 bin km. kesintisiz uçabilir…

Milyarlarca kuş ve böceklerin aerodinamik yapıları, kanat özellikleri ve uçuş teknikleri (V uçuşu, sürü uçuşu, suya dalış, vs.) uçak mühendislerinde hayranlık uyandırmakta, hava aracı tasarımlarında ilham vermektedir. Alçak basınç alanlarının (siklon) yarattığı anaforları, çöl, kum, tarla ve su yüzeyi gibi yansıtıcı alanlardan yükselen sıcak hava akımlarını (termik) kullanarak irtifa kazanan ve kanat çırpmadan havada kalabilen kuşların genetik yazılımları mükemmeldir. Benzeri yetenek ve beceriler su hayvanlarında da vardır… Havacılık ve uzay mühendisi Aydoğan Koç, “Gökyüzü neden başımıza düşmüyor?” isimli kitabını, ‘Aerodinamik şaheseri yaban arılarına’ ithaf etmiştir (10).

Sorular:

1. Kuşlar ve diğer uçan hayvanlar neden insanlardan çok daha az kaza yapıyor?

2. Kazaların temel nedeni insanın fizyolojik ve psikolojik zaafları olabilir mi?

Yanıtlar:

1. İnsanlar uçmak için yaratılmamışlardır; bedensel yapıları, fizyolojileri ve software’leri uçuşa uygun plânlanmamıştır.

2. İnsanların psikolojik yapıları kuşlardan çok daha karmaşıktır. Duygular, hırslar, kompleksler, takıntılar, korkular, vs. insanın doğru kararlar vermesini bozan ve kazaya götüren handikaplarıdır...

Son söz: İnsanoğlu ancak fizyolojisinin desteklenmesi ve psikolojisinin düzeltilmesi koşuluyla kuşların, böceklerin ve balıkların düzeyine yaklaşabilir…J

Kaynaklar:

1. Haiss TH, Chapman YP, Wells SS. A grey system study of air accidents from the perspective of human

factors. International Journal of Crisis Management. 2011;1: 13-25.

2. Walker PB, O'Connor P, Little WL. Aviation mishap prevention and investigations: the expanding role of aviation psychologists. In: Kennedy CH, Kay GG. (Eds). Aeromedical Psychology. Ashgate Pub Ltd. England, 2013. pp. 325-37.

3. Martinussen M, Hunter DR. Aviation Psychology and Human Factors. CRC Press, USA, 2010. pp. xi, 9-10, 12, 160-63, 182-88.

4. Maurino D. Foreword. In: Johnston N, McDonald N, Fuller R. (Eds.) Aviation Psychology in Practice. Ashgate Pub.Ltd. England 1999. p. xvii.

5. Üstün Dökmen. https://www.chip.com.tr/forum/prof.-ustun-dokmenin-guzel-bir-yorumu_t43366.html

6. Güler Ç. (Ed) Sağlık Boyutuyla Ergonomi. Palme Yayıncılık, Ankara. 2004. s. 1-3.

7. O’Connor P, Flin R. Crew Resources Management training for offshore oil production teams. Safety Science.

2003 (41): 111-29.

8. Yalçın O. Kişilik özelliklerinin ve risk algısının karar verme stillerine etkisi: pilotlar üzerinde bir araştırma.

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme AD. (Doktora tezi). 2015. s. 30.

9. Martinussen M, Hunter DR. Aviation Psychology and Human Factors. CRC Press, USA, 2010. pp. xi, 9-10, 12, 160-63, 182-88.

10. Koç A. Gökyüzü neden başımıza düşmüyor? Ankara, 2007. s. 7.

 


E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR    Toplam 6 yorum var, 10 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
 
   
 
M. Çetingüç
27 Haziran 2018 Çarşamba 23:35
Sevgili M.K. askerî havacılıkta dediğiniz gibi 'uçağı pilot kırar' söylemi vardır. Ama sivil havacılıkta daha çok CRM yaklaşımıyla 'Organizasyonel Kazalar' kavramı kabul görüyor. Yani, bu kazayı pilot yaptı gibi görünüyor ama perde arkasında katkıda bulunan başkaları da var, özellikle de sistem ve yönetim hataları...
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
M. Çetingüç
27 Haziran 2018 Çarşamba 22:05
İlahî Hocam! Estağfurullah, hata yapan pilotları hayvanca davranmakla suçlamak aklımdan geçmez. Eleştirebiliriz ama hakaret olmaz. Siz insanoğlunun içindeki hayvani güdüleri işaret ediyorsunuz ki bu da ayrı bir paragraf olabilir. Saygılar
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
M.K
27 Haziran 2018 Çarşamba 06:28
Değerli dostum, Yine güzel bir yazı ve analiz. Maalesef bizde kaza sonunda pilotaj kelimesini kullanmak için kaza kırım ekipleri bile zorlanıyor, halbuki havacılıkta kadim bir söz vardır " Uçağı pilot kırar ". Yazınızı okuyup ders alanların olacağına inancım sonsuz bütün gayretimiz kazalardaki insan faktörünü asgariye indirmek. Yazılarınızın devam etmesi dileklerimle, en derin selam ve saygılarımı sunarım.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
Ilahi hocam
26 Haziran 2018 Salı 17:51
Ben de uçuşta hayvanlik yapan pilotlardan bahsedeceksiniz zannettim. Bazı hırslarımız ve zaaflarımız hakikaten çok ilkel ve saf hayvani duygularimizdan kaynaklaniyor ve kazalara davetiye çıkarıyor. Biraz efendilik havada birçok sorunu gerçekten kökünden çözebilir... saygılar hocam..
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
Dr.Okan Göker
26 Haziran 2018 Salı 14:52
Hocam beyninize sağlık. Son bölümde 2 soru yönlendirmişsiniz. Cevap yine yazınızın içinde var. Kuşlar neden daha az kaza yapıyor. Havacılık ta kazaların büyük bir kısmı insan faktörüne bağlı gelişiyor. Yani kaza kısmen = insan hataları Kuşlar insan olmadığı için kaza yapamıyorlar!:-))
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
Necmi ŞEN
25 Haziran 2018 Pazartesi 17:40
Sayın hocamıza katılıyorum. Ancak; özellikle hava kuvvetleri pilotları ve profesyonel pilotlar kendi yetenek ve zaaflarını tam olarak bilmek ona göre davranarak sayılan kaza nedenlerini ortadan kaldırmak zorundalar aksi durumda kaza pilottandır. Çünki pilot kural hatası yapmıştır. Pilot kedisinin uçtuğu uçağın ve ortamın limitlerini bilmek zorundadır bunlardan tek sorumlu kişi pilottur.
Katılıyorum  Katılmıyorum  
Puan verilmemiş
 
FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
 
 
 
HAMDİ TOPÇU’NUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
 
İbrahim Köktener
 
 
PULLARDAKİ HAVACILIĞIMIZ
 
Osman Gazi Baykal
 
 
UCUZ HAYATLAR
 
Faruk Sayılır
 
 
HAVACILIKTA GÜRÜLTÜ VE VİBRASYON
 
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
 
 
ACT KAZASI
 
Engin Aksüt
 
 
HAVACILIKTA DEVRİM: IRIDIUM NEXT SATELLITES
 
Şeref Sezgin
 
 
TAVAN FİYAT SADECE BİR PRENSİP ANLAŞMASIDIR
 
Tuğba İncel
 
 
EYLEM NEDEN AÇILIŞA YAKIN TARİHTE BAŞLADI
 
Cem Gök
teferic
  SON YORUMLAR
  ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
FOTOĞRAFLARLA ''BÜYÜK GÖÇ''

FOTOĞRAFLARLA ''BÜYÜK GÖÇ''

  VİDEO GALERİ
3. PİST ÇALIŞMASI HIZLA SÜRÜYOR

3. PİST ÇALIŞMASI HIZLA SÜRÜYOR

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
ANADOLUJET UÇAĞINA 15 TEMMUZ LOGOSU
İZMİR'DEN CORENDON'A ÖVGÜ
İSVEÇ'TE UÇAK DÜŞTÜ
ŞAMPİYON DRONE'LARIN YARIŞI
''UÇAN ASKER'' GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI
ASTROFEST İLGİ GÖRDÜ
UKRAYNA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ
GULFSTREAM'DEN BİR REKOR
CORENDON İZMİR UÇUŞLARINI ARTIRACAK
BARRY KASIRGASI VURDU
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Atatürk
  İstanbul S. Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Salı Çarşamba Perşembe
15 / 25 °C 18 / 26 °C 18 / 24 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta
 

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •uçak
  •Kargo
  •Boeing
  •business class
  •motor