Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap  |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle 15 Ağustos 2020 Cumartesi 
 
Sivrihisar-2020
iga-2020-1
Unifree-2019
Ana Sayfa Havacılık Haberleri Röportaj Türkiye'den Dünyadan Videolar Seyahat Rotası
893 MİLYON DOLAR KAR ELDE ETTİ
893 MİLYON DOLAR KAR ELDE ETTİ
 
Singapur Havayolları’nın 1Nisan 2017 – 31 Mart 2018 finansal yılının net karı 893 milyon Dolar’a yükseldi
 
22 Mayıs 2018 Salı - 11:37

Grup; bir önceki yılın aynı dönemine göre 533 milyon $ veya %148,1 artışla, 2017/18 mali yılı için 893 milyon $ net kar açıkladı. Büyük oranda daha yüksek faaliyet karı (+434 milyon $), SIA Kargo'nun rekabetle ilgili tedarikinin olmaması (+132 milyon $) ve Tigerair markası ile ticari markaların geçen yılda kaldırılmasına (+98 milyon $) dayandırılabilen bu artış, Singapur Havayolları Mühendisliğin Hong Kong Aero Engines Services Ltd'deki (HAESL) %10'luk hisselerinin satılması ve HAESL'den kazanılan özel kar paylarının olmaması (-178 milyon $) ile kısmen dengelendi.

Grubun faaliyet karı, bir önceki mali yıla göre 434 milyon $ (+%69,7) artış göstererek 1.057 milyon $'a yükseldi. Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 937 milyon $ artarak 15.806 milyon $'a yükselmiştir (+%6,3). Uçuş yapan yolcu geliri, yolcu trafiğindeki artışın (+%6,3) yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmasıyla 428 milyon $ artmıştır (+%3,6). Artan kargo taşımacılığı (+%5,3) ve getiri artışı (%8,9) ile kargo hasılatı 266 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri; büyük oranda hat bakım faaliyetleri nedeniyle 52 milyon $ (+%12,0) artmıştır. Daha yüksek arızi gelire en fazla katkı, tahmini kırılma oranlarında ve KrisFlyer programındaki üye menfaatlerindeki değişimin neden olduğu ayarlamalar (178 milyon $) ve uçak iniş mevkilerindeki değişiklik ödemelerinin artması ile olmuştur (65 milyon $).

Grup harcaması, 503 milyon $ artarak 14.749 milyon $'a yükselmiştir (+%3,5). Ortalama jet yakıtı fiyatlarındaki %18'lik artış nedeniyle net yakıt maliyeti risk dengeleme kazancı (+439 milyon $) ile kısmen dengelenerek 152 milyon $ (%4,1) artmıştır. Yakıt harici maliyetler, kısmen SilkAir ve Scoot kapsamındaki genişleme nedeniyle 351 milyon $ (+%3,3) artmıştır.

Ana Şirketlerin 2017/18 Mali Yılında Gösterdiği Faaliyet Sonuçları

Grup içinde yer alan ana şirketlerin bu mali yıldaki faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

FY2017/18           FY2016/17                         

Faaliyet Karı       milyon $              milyon $                             

Ana Havayolu Şirketi      703         386                       

SilkAir   43           101                       

Scoot    77           67                          

SIA Kargo            148         3                            

SIA Mühendislik              76           72                          

Ana Havayolu Şirketinin faaliyet karı, gelir artışı nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 milyon $ artmıştır. Toplam gelir, kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 210 milyon $ artış (+%2,2) sayesinde 490 milyon $ artmıştır. Yolcu taşımacılığı (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) %3,2 artarken getiri %1,0 azalmıştır. Yolcu yük faktörü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 puan artarak %81,1 seviyesine yükselmiştir. Yükselen arızi gelir, gelirdeki artışı desteklemiştir. Net yakıt maliyeti ve artan kar paylaşım payı ile personel maliyetindeki artışlar nedeniyle harcamalar 173 milyon $ (+%1,6) artmıştır.

Ana Havayolu Şirketinin performansı, dönüşüm inisiyatifinin erken sonuçları ile artmıştır. Yeni hasılat yönetim sistemi ile yeni uçak bileti fiyatlandırma yapısının uygulanması ve merkezileştirilmiş fiyatlandırma biriminin kurulması gibi hususlar hasılattaki artışa katkıda bulunmuştur. Maliyetlerdeki artış; süreç verimlilikleri ve yakıt tasarrufu sağlayan ve atıkları azaltan inisiyatiflerin bir sonucu olarak görülmektedir. İlave olarak; Şirketin odağını müşterilerin yolculuğuna çevirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet verebilmek adına Müşteri Deneyimi Bölümü oluşturulmuştur.

SilkAir işletim karı, daha yüksek harcamaların gelir kazançlarını geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 58 milyon $ azalmıştır. Yolcu taşımacılığındaki %16,9'luk artış getirilerdeki %11,5'lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 30 milyon $ (+%3,0) artmıştır. Harcamalar; daha yüksek net yakıt fiyatları ve kapasitedeki %12,7'lik artış nedeniyle gerçekleşen yakıt harici değişken maliyetler nedeniyle 88 milyon $ (+%9,9) artmıştır. Yolcu yük faktörü 2,6 puan artarak %73,4 seviyesine yükselmiştir.     

Scoot, mali yıl için işletme karında 10 milyon $ artış kaydetmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %15,9'luk artış getirilerdeki %1,7'lik azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelirde 192 milyon $ (+%13,9) artışa neden olmuştur. %11,6'lık kapasite artışı ile artan işletme maliyeti nedeniyle harcamalar 182 milyon $ (+%13,8) artmıştır. Yolcu yük faktörü 3,3 puan artarak %85,7 seviyesine yükselmiştir.

SIA Kargo faaliyet karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 145 milyon $'dan 148 milyon $'a yükselmiştir. Güçlü hava kargo taşımacılığı talebinin ardından kargo hasılatı ve kargo taşımacılığının sırasıyla %8,9 ve %5,3 artmasıyla gelirler 264 milyon $ artmıştır. Kısmen artan kargo taşımacılığı nedeniyle yükselen nakliye/aktarma ücretleri ve artan personel ve uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 119 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 2,1 puan artarak %65,3 seviyesine yükselmiştir.

SIA Mühendislik, harcamalardaki 13 milyon $ azalmanın hasılattaki 9 milyon $ azalmayı geçmesi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon $ artışla 76 milyon $ faaliyet karı gerçekleştirmiştir. Harcamalar; HAESL'nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden daha az gerçekleşmiştir. Hasılat ise daha düşük filo yönetim programı gelirindeki azalma nedeniyle düşüş göstermiştir.

GENEL GÖRÜNÜM

Önümüzdeki aylar için bilet rezervasyon sayısı güçlü ve hasılatlarda istikrar devam etmesine rağmen, kilit faaliyet pazarlarındaki rekabet ve maliyet baskısı devam etmektedir. Petrol fiyatları yükselme trendine sahip olup dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Genel kargo talebi görünümü bir dereceye kadar pozitif görünmekle birlikte kargo talebi, küresel ticaret üzerinde sonuçları olacak jeopolitik belirsizliklere bağlıdır.

Singapur Havayolları Grubunun üç yıllık dönüşüm programı iyi bir ilerleme gösterdi. Programın önümüzdeki iki yılı; müşteri deneyiminin arttırılması, gelir artışı ve faaliyet verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik inisiyatifler etrafına kurulacaktır. Grubun havacılık sektöründe dijital yenilik ve müşteriler ve iş alanları için daha fazla değer yaratımı ile seyahat deneyimi alanlarında lider olmasını amaçlayan Dijital Yenilik Planının uygulanması ile dönüşüm çabaları tamamlayacaktır.

Dünyanın ilk 787-10'unun teslim alınması ve yeni A380 kabin ürünlerine yapılan yatırım ile birlikte yeni A350-900ULR'ler kullanılarak New York ve Los Angeles'a aktarmasız seferlerin yeniden başlayacak olması da Grubun hem filo hem de sunduğu ürünlerle endüstri lideri konumunu geliştirmeye olan bağlılığına örnek teşkil etmektedir. SIA Kargo'nun yakın zamanda Singapur Havayolları 'na yeniden entegrasyonu ve Scoot ile Tigerair'in Scoot markası altında birleşmesinin tamamlanması da SIA Grup adı altında daha etkin çalışmayı sağlamaktadır.

GRUP MALİ İSTATİSTİKLER

 

                                                               4. Çeyrek            4. Çeyrek

                2017/18               2016/17                               2017/18               2016/17

Mali Sonuçlar (milyon $)                                                                            

Toplam gelir       15.806,1               14.868,5                              4.017,3 3.710,9

Toplam harcama              14.748,8               14.245,7                              3.802,8 3.683,3

Faaliyet karı       1.057,3 622,8                     214,5     27,6

Faaliyet dışı kalemler     43,7       (104,2)                 22,0       (159,7)

Vergilendirme öncesi Kâr/(Zarar)            1.101,0 518,6                     236,5     (132,1)

Şirkete dayandırılabilen kar        892,9     360,4                     181,8     (138,3)

Hisse Başına Veriler                                                                     

Hisse başına Kazanç/(Zarar) (sent)                                                                       

                - Temel R1          75,5       30,5                       15,4       (11,7)

                               - Seyreltilmiş R2               75,3       30,3                       15,3       (11,7)

                                                                             

                31 Mart 2018 itibariyle   31 Mart 2017 itibariyle                                 

Finansal Durum (milyon $)                                                                        

Hisse senedi sermayesi                1.856,1 1.856,1                                

Hazine payları   (183,5)  (194,7)                                

Sermaye ihtiyatları         (139,4)  (147,6)                                

Yabancı para çevrim rezervi        (175,4)  (123,7)                                

Hisse bazlı ödenek rezervi          79,5       88,5                                      

Adil değer rezervi           313,5     (234,4)                                

Genel rezerv     12.500,4               11.838,8                                             

Şirkete dayandırılabilen kaynak                14.251,2               13.083,0                                             

                                                                             

Toplam varlık     27.549,2               24.720,0                                             

Toplam borç      3.127,3 1.567,8                                

Toplam borç: öz varlık oranı (kere) R3    0,22       0,12                                      

Net varlık değeri ($) R4 12,05     11,07                                   

Hisse sahipleri fonları getirisi (%) R5       6,5          2,8                                        

Katma değer     5.614,8 4.843,1                                

                                                                             

Temettüler                                                                      

Ara temettü (Hisse başına sent)              10,0       9,0                                        

Teklif edilen son temettü (hisse başına sent)    30,0       11,0                                      

Temettü karşılığı (kere) R6          1,9          1,5                                        

 

R1           Adi hisse başına Kar/(Zarar); Şirkete dayandırılabilen karın, ihraç edilmiş adi hisse senetlerini eksi hazine payının ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır.

R2           Seyreltilmiş hisse başına Kar/(Zarar); Şirkete dayandırılabilen karın, ihraç edilmiş adi hisse senetlerini eksi hazine payının ağırlıklı ortalamasına bölünüp, bunun ihraç edilmiş tedavüldeki hisse senedi opsiyonlarının kullanılması üzerindeki seyreltilmiş etkiye göre düzeltilmesiyle hesaplanır.

R3           Toplam borç: özvarlık oranı, toplam borcun Şirkete dayandırılabilen kaynaklara bölünmesidir.

R4           Adi hisse başına kar; Şirkete dayandırılabilen kaynakların, ihraç edilmiş adi hisse senetleri eksi hazine payının ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır.

R5           Hisse sahipleri fonları getirisi, Şirket sahiplerine dayandırılabilen kar olup hisse sahipleri fonlarının ortalamasının yüzdesi cinsinden ifade edilir.

R6           Temettü karşılığı, Şirket sahiplerine dayandırılabilen karın toplam temettülere bölünmesi demektir.

 

İŞLETİM İSTATİSTİKLERİ                                                              

Değişim               4. Çeyrek            4. Çeyrek                           

Değişim

                2017/18               2016/17                               %            2017/18               2016/17                               %

SIA                                                                                                                      

Taşınan yolcu (bin)         19.505   18.990   +             2,7          4.793     4.736     +             1,2

Ücretli yolcu-km (milyon)            95.855,0               92.913,8               +             3,2          23.587,1               23.265,3               +             1,4

Mevcut koltuk-km (milyon)       118.126,7            117.662,3            +             0,4          29.074,4               28.851,5               +             0,8

Yolcu yük faktörü (%)    81,1       79,0       +             2,1 puan              81,1       80.6       +             0,5 puan

Yolcu-km başına yolcu getirisi (sent)      10,2       10,3       -              1,0          10,3       10,2       +             1,0

Mevcut koltuk başına maliyet (sent/ask)             8,3          8,2          +             1,2          8,4          8,2          +             2,4

Yolcu birim maliyet (sent/ask)   8,4          8,3          +             1,2          8,7          8,8          -              1,1

Yolcu başa baş yük faktörü (%) 82,4       80.6       +             1,8 puan              84,5       86,3       -              1,8 puan

                                                                                                                            

SilkAir                                                                                                                

Taşınan yolcu (bin)         4.687     4.106     +             14,2       1.157     1.064     +             8,7

Ücretli yolcu-km (milyon)            8.343,5 7.138,0 +             16,9       2.081,2 1.844,9 +             12,8

Mevcut koltuk-km (milyon)       11.365,9               10.086,3               +             12,7       2.873,1 2.568,1 +             11,9

Yolcu yük faktörü (%)    73,4       70,8       +             2,6 puan              72,4       71,8       +             0,6 puan

Yolcu getirisi (sent/km)                11,5       13,0       -              11,5       11,7       13,2       -              11,4

Mevcut koltuk başına maliyet (sent/ask)             8,4          9,2          -              8,7          8,5          9,5          -              10,5

Yolcu birim maliyet (sent/ask)   8,4          8,6          -              2,3          8,8          8,8                         -

Yolcu başa baş yük faktörü (%) 73,0       66,2       +             6,8 puan              75,2       66,7       +             8,5 puan

                                                                                                                            

Scoot                                                                                                                 

Taşınan yolcu (bin)         9.467     8.503     +             11,3       2.481     2.215     +             12,0

Ücretli yolcu-km (milyon)            25.599,8               22.083,8               +             15,9       6.888,6    5.905,0              +             16,7

Mevcut koltuk-km (milyon)       29.888,4               26.792,8               +             11,6       7.917,7 7.098,0 +             11,5

Yolcu yük faktörü (%)    85,7       82,4       +             3,3 puan              87,0       83,2       +             3,8 puan

Ücretli koltuk-km başına gelir (sent/km)              5,8          5,9          -              1,7          6,0          6,1          -              1,6

Mevcut koltuk başına maliyet (sent/ask)             5,0          4,8          +             4,2          5,2          5,1          +             2,0

Mevcut koltuk başına maliyet (sent/ask)             4,9          4,8          +             2,1          5,2          4,9          +             6,1

Başa baş yük faktörü (%)             84,5       81,4       +             3,1 puan              86,7       80,3       +             6,4 puan

                                                                                                                            

SIA Kargo                                                                                                                         

Taşınan kargo ve posta (milyon kg)         1.301,2 1.248,1 +             4,3          312,2     301,4     +             3,6

Kargo yükü (milyon ton-km)      7.260,3 6.895,8 +             5,3          1.724,5 1.649,3 +             4,6

Brüt kapasite (milyon ton-km)  11.126,7               10.912,3               +             2,0          2.741,3 2.592,0 +             5,8

Kargo yük faktörü (%)   65,3       63,2       +             2,1 puan              62,9       63,6       -              0,7 puan

Kargo getirisi (sent/ltk)                28,2       25,9       +             8,9          28,2       26,0       +             8,5

Kargo birim maliyeti (sent/ctk)                 17,4       16,8       +             3,6          17,0       17,0                       -

Kargo başa baş yük faktörü (%)                61,7       64,9       -              3,2 puan              60,3       65,4       -              5,1 puan

                                                                                                                            

Grup Havayolları (Yolcu)                                                                                                                           

Taşınan yolcu (bin)         33.659   31.599   +             6,5          8.431     8.015     +             5,2

Ücretli yolcu-km (milyon)            129.798,3            122.135,6            +             6,3          32.556,9               31.015,2               +             5,0

Mevcut koltuk-km (milyon)       159.381,0            154.541,4            +             3,1          39.865,2               38.517,6               +             3,5

Yolcu yük faktörü (%)    81,4       79,0       +             2,4 puan              81,7       80.5       +             1,2 puan                                                            

İŞLETİM İSTATİSTİKLERİ

 

                                               Değişim                                                                             

                2017/18               2016/17               %                                                                          

                                                                                                                            

Çalışan Verimliliği (Ortalama) – Şirket                                                                                                                                 

Ortalama çalışan sayısı  14.765   14.423   +             2,4                                                                       

Çalışan başına koltuk kapasitesi

koltuk-km           8.000.451            8.157.963            -              1,9                                                                       

Çalışan başına yolcu yükü (ton-km)        602.123                598.451                +             0,6                                                                       

Çalışan başına gelir ($)   784.545                769.202                +             2,0                                                                       

Çalışan başına katma değer ($) 276.539                246.183                +             12,3                                                                     

                                                                                                                                            

Çalışan Verimliliği (Ortalama) – Grup                                                                                                                                  

Ortalama çalışan sayısı  25.901   25.194   +             2,8                                                                       

Çalışan başına gelir ($)   610.251                590.160                +             3,4                                                                       

Çalışan başına katma değer ($) 216.779                192.232                +             12,8                                                                     


Arkadaşına Gönder   Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
 
 
YER ÇALIŞANINA OTOBÜS ÇARPTI
 
BOEING 737 MAX’İN İRTİFA DÜMENİ TAI’DEN
 
 

Etiketler :

FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
YORUMLAR     Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
 
   
 
Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
DİĞER HABERLER
 
YER ÇALIŞANINA OTOBÜS ÇARPTI
Portekiz’in başkenti Lizbon’daki havalimanında yer çalışanına park etmeye ...
ONUR AIR PİLOTU MAHARETİNİ GÖSTERDİ
Onur Air’in Saudia Havayolları adına uçan Airbus 330 tipi uçağının ön ...
AY'IN KARANLIK YÜZÜNÜ KEŞFEDECEKLER
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya gönderdi
AIR FRANCE-KLM’DE İSTİFA
Arka arkaya gelen grevlerle sarsılan Air France-KLM ortaklığında İcra ...
 
 
EĞİTİM UÇUŞUNDA PİSTTEN ÇIKTI
Çin’de Gulfstream G200 tipi uçak eğitim uçuşu sonrası pistten çıktı
YASAKLI UÇAK FACİASI
Küba'da devlete ait havayolu şirketi Cubana Airlines, Amerikan ambargosu ...
KAMERADA SD KART YOKTU
2018'in beşinci uzay yürüyüşünü yapmak için hazırlanan NASA'nın Uluslararası ...
KÜBA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ
Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü
 
 
EMIRATES RAMAZANI VE BAYRAMI UÇAKTA YAŞATACAK
Emirates Havayolu, Şeker Bayramını, uçakta yolcularına tatlı ikram ederek kutlayacak
TAI KADEX’E KATILIYOR
TAI Kazakistan’da özgün ürünlerini sergileyecek
DÖRTLÜ FİNAL BU AKŞAM BAŞLIYOR
Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2018 Belgrad'da start alıyor
ÇİN YENİ UÇAK GEMİSİNİ TANITTI
Çin, yerli üretim ilk uçak gemisini tanıttı
 
 
 
 
PİLOTLAR GÜNÜ
 
İbrahim Köktener
 
 
UÇAK DIŞ CEPHELERİNİN TEMATİK BOYANMASI-SON
 
Osman Gazi Baykal
 
 
UCUZ HAYATLAR
 
Faruk Sayılır
 
 
HAVACILIKTA TELESAĞLIK
 
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
 
 
ACT KAZASI
 
Engin Aksüt
 
 
2020 YILINA GİRERKEN HAVACILIK İSTATİSTİKLERİ
 
Şeref Sezgin
 
 
GERMANWINGS KAZASI DAVASI SÜRÜYOR
 
Tuğba İncel
 
 
EYLEM NEDEN AÇILIŞA YAKIN TARİHTE BAŞLADI
 
Cem Gök
  ÇOK OKUNANLAR
  FOTO GALERİ
SİNGAPUR AIRSHOW-2020

SİNGAPUR AIRSHOW-2020

  VİDEO GALERİ
BiR ZAFER ANITI: ISTANBUL HAVALiMANI

BiR ZAFER ANITI: ISTANBUL HAVALiMANI

  GÜNÜN MANŞETLERİ
 
KABİN EKİBİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
KAÇAK YOLCU UÇAKTAN ATILDI
AMERICAN AIRLINES'TA BÜYÜK DÜŞÜŞ
SUNEXPRESS'TE COVID-19 SİGORTASI
AKINCI TİHA HAVALANDI
EASY JET UÇAĞI TEHLİKE ATLATTI
METEOR YAĞMURU İZLENDİ
SU-57 YILSONUNDA GÖREVDE OLACAK
İSTANBUL HAVALİMANI'NA SAĞLIK SERTİFİKASI
TAV PASSPORT'TAN ÜCRETSİZ OTOPARK
 
  UÇUŞ BİLGİLERİ
İç Hatlar Dış Hatlar
Geliş Gidiş Geliş Gidiş
  İstanbul Atatürk
  İstanbul S. Gökçen
  Ankara
  Antalya
  HAVA DURUMU
  İstanbul
Cumartesi Pazar Pazartesi
21 / 28 °C 21 / 27 °C 21 / 27 °C
  ARŞİV
 
   
 
 
UNUTMAYACAĞIZ...
 
Onur Güntürkün
 
 
UNUTMAYACAĞIZ…
 
Ünal Başusta
 

  •Künye
  •İletişim
  •Havacılık Haberleri
  •Röportaj
  •Türkiye'den
  •Dünyadan
  •Seyahat Rotası
  •Havacılık
  •Uçuş Eğitim
  •Havalimanları
  •Göklere Veda
  •Havacılık Emekçileri
  •Havacılık
  •Reklam Videoları
  •Röportaj
  •Video Haber
  •havayolu
  •Katar Havayolları
  •Avrupa
  •Singapur Havayolları
  •yangın